zondag 13 augustus 2017

Extreme machines

De rellen in Charlottesville maken andermaal duidelijk dat van zowel extreem-rechts als extreem-links weinig goeds te verwachten is. Aanleiding van de rellen was een stukje onverwerkt verleden in de Verenigde Staten. Het standbeeld van generaal Robert E. Lee, aanvoerder van de Zuidelijke Staten in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Eerder was het park, wat naar hem was vernoemd, al omgedoopt tot Emancipatie-park. Hoewel ik blij ben dat destijds de Noordelijke Staten de Burgeroorlog hebben gewonnen, kan ik me iets voorstellen bij de protesten tegen verwijdering van dat standbeeld. De geschiedenis wis je niet uit met het verwijderen van standbeelden of het hernoemen van parken of straten. Dergelijke doorzichtige politieke correctheid doet denken aan onze eigen 'discussie' over Zwarte Piet of de benadering van godsdienstwaanzinnigen in een bepaalde religie.
Een demonstrant tijdens een eerdere demonstratie in Charlottesville.

Net zo weerzinwekkend als het marcheren van allerlei neo-nazi's is het gedrag van extreem-links. De rellen zijn nog géén uur oud of er wordt al gesproken over 'Trump's Amerika'. Of je nu een fan van de president bent of niet, maar dergelijke rellen (met optochten van de KKK) over het onverwerkte verleden vinden al véél langer plaats...Dus ook in de acht jaar onder president Obama. 

De neiging van extreem-links om iedereen met een afwijkende mening (bijv. over een onderwerp als islamisering) direct een racist te noemen, is nogal extreem en dodelijk voor het publieke debat. Je hebt vrijheid van meningsuiting zolang je niets zegt wat afwijkt van de drammerige policor-norm. Althans, daar lijkt het op. Daarmee wordt het publieke debat doodgeslagen en de publieke opinie vergiftigd. Voorbeelden genoeg, niet in de laatste plaats van de zogeheten mainstream (sociale) media zelf dat de nieuwsfeiten (soms) nogal gekleurd doorgeeft.

Het in scene zetten van een demonstratie door islamieten, het 'klein houden' van onwelgevallig nieuws zoals moordpartijen met 'lichtgetinte' daders, op geld beluste immigranten als 'vluchtelingen' aan het publiek verkopen of bepaalde politieke partijen of politici demoniseren...Stuk voor stuk voorbeelden van een (linkse) media machinatie. De kennelijke keuze om op ongewenste uitingen het etiket extreem-rechts te plakken, deze zonodig als nazi's af te schilderen en extreem-links als idealisten te betitelen, werkt als een boemerang en het versterkt paradoxaal genoeg juist extreme opvattingen.  

Het komt erop aan om uitingen (in welke vorm dan ook) van domheid van zowel extreem-rechts als extreem-links effectief te bestrijden en weerwoord te bieden. Het heeft bepaald zin om de strijd aan te binden met beide extremen. Hopelijk krijgt het grote publiek daarbij binnenkort steun van politici en media.


zondag 6 augustus 2017

Maniakaal

Onlangs las ik een boek van Ian Kershaw over de laatste maanden van het Derde Rijk. Het was buitengewoon fascinerend om te lezen hoe het Nazibewind tot het laatst toe gebruik kon maken van de bestaande bestuursmechanismen. Met alle leed van dien. Verzetsmensen die een uur voor de binnenkomst van de Amerikanen conform procedure worden gefusilleerd, kampgevangenen die op dodenmars worden gestuurd zodat ze niet in handen van de geallieerden zouden vallen, salarissen die tot in april 1945 werden uitbetaald...Zo zijn er nog wel meer voorbeelden van maniakaal gedrag waarbij tot het laatste moment met een ziekelijk fanatisme werd vastgehouden aan de Nazi-leer. 

De 'watertaxidienst' met migranten, door het NRC betiteld als 'vluchtelingen'.  
Jammer genoeg is dat ziekelijke fanatisme van alle tijden. Het jongste voorbeeld van dergelijk maniakaal gedrag vormt de handelwijze van non-gouvermentele organisaties (NGO's) die koste wat kost migranten uit Afrika naar Europa willen halen. Europa moet en zal worden overspoeld worden met veelal kansloze immigranten, op zoek naar een rijke welvaartsstaat. Kennelijk maakt het dan niet uit dat er met gewetenloze mensensmokkelaars wordt samengewerkt. Op deze manier wordt slechts de handel van de mensensmokkelaars 'gered'. Wat geeft deze NGO's overigens het recht om naar eigen goeddunken Europa op te zadelen met een eindeloze stroom (kansloze) immigranten? Jammer genoeg is al veel langer sprake van deze criminele praktijken. Dat dit nu pas 'nieuws' is, heeft alles te maken met het feit dat Italië steeds meer moeite krijgt met de onophoudelijke stroom van migranten. 

Zoals al eerder beschreven, ligt de oplossing voor het beëindigen van deze maniakale praktijken voor het grijpen. Een gezamenlijk Europees strikt asielbeleid naar Australisch voorbeeld, een zeeblokkade zodat niemand het waagt om in een bootje te stappen en een strikt beleid ten aanzien van landen van herkomst die hun onderdanen weigeren terug te nemen. Op deze manier kan paal en perk worden gesteld aan illegale immigratie, de 'bom' onder de EU-landen met een ruimhartig sociaal stelsel kan worden gedemonteerd en de veiligheidsdiensten kunnen zich concentreren op de 'eigen' burgers die last hebben van godsdienstwaanzin. De maniakale praktijken met het onbeperkt binnenhalen van kansloze en illegale migranten moeten stoppen. Het maakt, net als wat het boek van Kershaw beschrijft, meer kapot dan ons lief is.


zondag 30 juli 2017

Genderneutraliteit

Vanwege een dwangmatig opgelegd gelijkheidsdenken lijkt er nu een begin te zijn van een genderneutrale hype in Nederland. De gemeente Amsterdam, de Nederlandse Spoorwegen Onzin, natuurlijk. Er is niets mis met 'dames en heren' als aanspreektitel. Hier worden de begrippen gelijkheid en gelijkwaardigheid door elkaar gehaald. Niemand is 'gelijk'. Het gaat erom dat men (dames, heren en transgenders) op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaat. Een genderneutrale aanpak is symboolpolitiek, getuigt van een radicaal en ongenuanceerd gelijkheidsideaal en werkt contraproductief.

zondag 23 juli 2017

Objectief?

Morgen komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om zich te buigen over het geweld op en rond de Tempelberg. Prima. Het is te hopen dat een objectief oordeel kan worden geveld over de kwestie rondom de detectiepoortjes. Normaal gesproken is de kans groot dat Israël als 'dader' wordt neergezet en de Palestijnen als 'slachtoffer'. De waarheid ligt, zoals gewoonlijk, een stuk genuanceerder.

Fotocredit: website KRO/EPA
Desalniettemin zal het ook dit keer wel die kant opgaan. Saoedi-Arabië heeft al enkele jaren geleden dezelfde veiligheidsmaatregelen genomen bij het heiligdom in Mekka. Het is daarom tamelijk hypocriet dat Saoedi-Arabië via de Verenigde Staten druk heeft uitgeoefend op Israël om de poortjes weer weg te halen. Ook Vaticaanstad heeft al jaren geleden veiligheidsmaatregelen genomen. Hetzelfde geldt voor heilige plaatsen in India en Pakistan. Het is namelijk noodzakelijk gebleken om dergelijke plaatsen te beschermen tegen jihadisten en ander gespuis. Hopelijk wordt bij de beoordeling van deze kwestie gekeken naar vergelijkbare maatregelen bij genoemde religieuze plaatsen.

De kennelijke hypergevoeligheid bij de Palestijnen over de detectiepoortjes is de zoveelste 'stok' waarmee wordt geslagen. Waar het feitelijk om gaat is dat het Hamas en de 'Palestijnse Autoriteit' in de eerste plaats gaat om 'Israël-bashing', het continue wijzen naar Israël als kwade geest, het uitoefenen van terreur jegens inwoners van Israël en het ophitsen/indoctrineren van de eigen bevolking met alle bloedvergieten van dien. Echter, met een objectieve kijk op de zaak komt men tot andere conclusies. De vraag is alleen of de (politieke) wil aanwezig is om deze veiligheidskwestie op waarde te schatten.

zondag 16 juli 2017

Geen toegang

Afgelopen week stond er in de volkskrant een artikel over een Jihadganger en rapper uit Arnhem. Hij wordt door Justitie verdacht van onthoofding en andere terreurdaden. Gelukkig is het procedure dat Jihadisten die terugkeren, worden vastgezet en vervolgd.

Deze afbeelding is afkomstig van de website van de Mediawerkgroep Syrië
Toch is het beter om dergelijke lieden de toegang tot Nederland voorgoed te ontzeggen, hen het Nederlanderschap te ontnemen en tot ongewenst vreemdeling te verklaren. De lieden die ervoor hebben gekozen om naar Syrië te gaan, een in een burgeroorlog verwikkeld land, hebben zich aldaar niet bij het Rode Kruis aangesloten. Wat men daar dan wel heeft uitgespookt, laat zich raden. Let wel, we praten hier niet over tieners die op vakantie in het buitenland iets stoms hebben uitgehaald. Dit gaat over terreur, waaraan IS een nieuwe dimensie heeft gegeven: Onthoofdingen, levend verbranden van onschuldige mensen, misbruik en moord op Yazidi's, etc. etc.

Deze getraumatiseerde islamitische spijtoptanten die opeens heimwee hebben vanwege IS dat terrein verliest, verdienen een rechtsgang in het gebied waar de misdaden zijn gepleegd. Het is voor dat tuig teveel eer als men, wellicht vanwege de 'zieligheidsfactor', alsnog 'winnaar' wordt. De kans is immers groot dat men in Nederland als gevolg van naïeve 'knuffelrechtspraak' een beroep kan doen op psychologische hulp, werk, bijstand en huisvesting. De Jihadgangers hebben gegokt en verloren en moeten de consequenties van hun gedrag aanvaarden. Daarbij is het de taak van de regering om de Nederlandse bevolking te beschermen. Eén maatregel daartoe vormt het ontzeggen van de toegang tot Nederlands grondgebied van iedere jihadist.

zondag 9 juli 2017

Te mooi om waar te zijn

Afgelopen dinsdag werd bekend gemaakt dat de voorkeur van de gemeenteraad in Arnhem uitgaat naar Ahmed Marcouch, een politicus met vreemde denkbeelden. Een werkloos Kamerlid (en zijn partij) heeft met behulp van de Haagse baantjes-carroussel weer een mooie burgemeesterspost binnengehaald. Kennelijk was nu de PvdA aan de beurt om een burgemeester te leveren voor de gemeente Arnhem. Deze conclusie kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden getrokken. 

Natuurlijk, de gemeenteraad heeft formeel het laatste woord en daar is gelijk alles mee gezegd. Afgelopen week werd het instituut 'gemeenteraad' in relatie tot burgemeestersbenoemingen zodanig de hemel in geprezen dat het argwaan wekt. Degenen die met klem tegenspreken dat 'Den Haag' een vinger in de pap heeft bij het parachuteren van en lobbyen voor kandidaten bij een burgemeestersbenoeming in een willekeurige stad, hebben makkelijk praten. Immers, er geldt een geheimhoudingsplicht voor leden van de vertrouwenscommissie van een gemeenteraad. Op deze manier komen verhalen over ' Haagse druk', manipulatie en wat al niet meer, lastig aan de oppervlakte. Dat maakt de almacht van de gemeenteraad bij burgemeestersbenoemingen te mooi om waar te zijn. 

Totdat het tegendeel onomstotelijk wordt bewezen, moeten we ervan uitgaan dat in ieder geval voor de grotere gemeenten in Den Haag een 'burgemeesters-spelletje' wordt gespeeld. Elke (grote) politieke partij heeft z'n eigen 'headhunter' die partijgenoten voor burgemeestersposten naar voren schuift. Reden temeer om de (direct) gekozen burgemeester in te voeren, zoals elders in Europa het geval is. Geen schimmige procedures en een geheimhoudingsplicht waarvan handig gebruik wordt gemaakt maar een open en eerlijke burgemeestersverkiezing. Iedere (zelfredzame) kandidaat krijgt dan evenveel kans om het ambt van burgemeester te mogen uitoefenen. Helaas. Ook dit is (nog) te mooi om waar te zijn...


NB. Ik ontvang graag per mail (geanomiseerde) cases waar bleek dat de macht van de gemeenteraad bij burgemeestersbenoemingen toch niet zo groot was als wordt beweerd. Discretie gewaarborgd. 


zondag 2 juli 2017

Stop met verstoppertje spelen

Vluchtelingen of gelukszoekers?
Afgelopen vrijdag publiceerde De Telegraaf schokkende criminaliteitscijfers onder asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning. Uit het bericht van De Telegraaf blijkt dat ruim 9.300 van hen worden verdacht van een enkel strafbaar feit. Tot deze groep behoren tevens 183 veelplegers en in 104 gevallen gaat het om ernstige delicten waar normaal gesproken jarenlange celstraffen voor worden gegeven. Zo niet in dit geval. Het is gebleken dat asielzoekers straffeloos diefstal kunnen plegen en misdrijven tegen de persoonlijke integriteit kunnen begaan (beledigen, bedreiging, aanranding, verkrachting en geweld). Laat dit even tot u doordringen.

Niet alleen de geloofwaardigheid van de justitiële keten is hiermee zwaar onder vuur komen te liggen. Ook het kabinet en de Tweede Kamer die deze ziekelijke gedoogpraktijk in stand houden door het falende asielbeleid ongemoeid te laten, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige aanval op het rechtsgevoel en het rechtssysteem. De Wet Gelijke Behandeling kan, gelet op de realiteit, worden afgeschaft. Hier is sprake van een grenzeloos knuffelbeleid. Het kan dus zomaar het geval zijn dat bijvoorbeeld een veelpleger een woning cadeau krijgt met allerlei andere voorzieningen en voordeeltjes als gevolg van het knuffelbeleid voor statushouders. Wellicht een idee voor gemeenteraden om de statushouders waarvoor men zich uitslooft, nog eens extra te laten screenen.

De cijfers, die op zichzelf al schokkend zijn, geven daar alle aanleiding toe. Het is bedroevend dat criminelen uit veilige landen ongestoord op roof- en moordtocht door ons land kunnen gaan. Ik begrijp dat dit een ongemakkelijke waarheid is, maar de poging om deze cijfers (of ze nu kloppen of niet) onder de pet te houden is ronduit schokkend en heeft weinig te maken met het begrip 'rechtsstaat'. Dit ziekelijke gedoogbeleid vraagt om direct en effectief ingrijpen. Als in een weekend een paar banken kunnen worden gered zoals in 2008, dan is het ook mogelijk om op korte termijn het failliete asielbeleid op z'n minst aan te passen. De overheid heeft het in feite in eigen hand of vluchtelingen als vluchtelingen worden beschouwd in plaats van economische migranten of gelukszoekers. Bijvoorbeeld door asielzoekers uit veilige landen überhaupt niet de kans te geven om ons land (of andere EU-lidstaten) binnen te komen. Op dit punt kan de EU haar kracht bewijzen. De veilige landen die weigeren om hun onderdanen terug te nemen, moeten daarom keihard onder druk worden gezet. Jammer genoeg wordt nu met deze landen ook verstoppertje gespeeld.

Zolang er beleidsmatig verstoppertje wordt gespeeld en het straffeloos roven en moorden de praktijk blijft, zijn degenen die deze praktijken in stand houden net zo verantwoordelijk voor het gepleegde delict als de criminele asielzoeker zelf. Politieke correctheid brengt de samenleving én de rechtsstaat ernstige schade toe.