zondag 18 juni 2017

Politieke storm op komst?

De presidents- én parlementsverkiezingen in Frankrijk laten zien wat er kan gebeuren als het electoraat helemaal klaar is met een bepaald politiek klimaat. Net als vorig jaar het electoraat in de Verenigde Staten van zich liet spreken. Een dergelijke politieke aardverschuiving is bij de laatst gehouden Tweede Kamerverkiezingen uitgebleven. Wat wel uit de opiniepeilingen blijkt is dat de boodschap van Forum voor Democratie over o.a. het partijkartel aanslaat bij het Nederlandse electoraat.

Nu duidelijk is dat in Frankrijk de gevestigde orde aldaar volledig is weggestemd, lijkt het me tamelijk naïef om te denken dat een dergelijke politieke aardverschuiving in Nederland niet kan gebeuren. Een dergelijke politieke storm kan zomaar overwaaien naar ons land. Zeker, op 15 maart bleef het 'Trump-effect' uit. Dat wil niet zeggen dat Nederland een politieke aardverschuiving definitief bespaard blijft. Een dergelijke ontwikkeling juich ik overigens toe. Het is nu even afwachten wat er op het Binnenhof gaat gebeuren. Nu de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet bepaald niet vlekkeloos verlopen, maakt dat de kans op nieuwe verkiezingen reëel. En anders is de kans groot dat een eventueel nieuw kabinet geen lang leven beschoren is. Een nieuwe verkiezingscampagne in september zal in ieder geval héél anders verlopen dan de enigszins gezapige campagne van afgelopen maart. Hopelijk met een verfrissende uitkomst als resultaat.

zondag 11 juni 2017

Nepnieuws

Afgelopen week werden we getrakteerd op een fraai maar ontluisterend voorbeeld van nepnieuws van nieuwszender CNN. Door middel van een nauwkeurig georkestreerde clip werd het voorgesteld alsof 'gematigde' moeders van Islamitische afkomst 'massaal' in protest waren gekomen tegen de moslimterreur, vorige week in Londen. Het 'eindproduct' lijkt bepaald niet op de clip hieronder. Dit filmpje, en vele andere filmpjes, laat echter een filmset zien. Kennelijk bij gebrek aan een echte demonstratie van bezorgde moslims. 
Met speciaal gemaakte protestborden, instructies over wie op welke plek moet staan, professionele studiobelichting, een hele lege achtergrond, etc. etc. Tevens werden, voor het perfecte plaatje, twee blanke politieagenten vervangen door twee collega's uit een minderheidsgroep. Het verweer van CNN dat hier slechts een groepje demonstranten werd gefilmd wat met toestemming van de politie achter de afzetting mocht demonstreren, is niet erg sterk...Wie zich afvraagt wat nu precies nepnieuws is wordt hier op z'n wenken bediend. Over de rug van terreurslachtoffers moet kennelijk een populair misverstand in ere worden gehouden. Treurig! 

zondag 4 juni 2017

Maatregelen, nu!

Bron: Verzamelde vertalingen van E.J. Bron
Vandaag is het weer zover. Nu weer een aanslag in Londen. Drie mannen reden met een bestelbus op mensen in op London Bridge en staken daarna willekeurig mensen neer bij Borough Market....Vorige week schreef ik nog dat als maatregelen uitblijven onze toekomst er inktzwart uit komt te zien. Dat lijkt deze aanslag weer te bewijzen. Ongetwijfeld komt in de loop van de dag de vaste riedel van uitspraken van politici rondom een aanslag (zie afbeelding) op gang. Ondertussen hebben jihadisten uit binnen- en buitenland vrij spel. Dat is de inlichtingendiensten niet aan te rekenen. Het is aan de politiek om de bevolking te beschermen en effectieve maatregelen te nemen. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar overal waar men met dit soort terreur te maken heeft.  Dan heb ik het in de eerste plaats niet over het afsluiten van straten, het aflasten van festiviteiten, het sluiten van uitgaansgebieden of andere toegevingen aan moslimterreur. Er zijn meer fundamentele maatregelen nodig en ik herhaal nog eens:

Een combinatie van maatregelen op het gebied van integratie, assimilatie, effectieve grensbewaking en een eigentijds asielbeleid is keihard nodig. In andere woorden: Het Nederlands (of: de landstaal) als voertaal in een moskee (uitbannen van Arabische teksten), keiharde aanpak straatterreur, keiharde aanpak van het ontstaan van parallelle samenlevingen, stoppen met diversiteit als dictaat m.b.t. personeelsbeleid bij de overheid, serieuze aanpak van mensenhandel, instellen van een zeeblokkade op de Middellandse Zee en een Europees of zonodig nationaal asielbeleid naar Australisch voorbeeld. Voor de aanpak van moslimradicalisme is voorts een moderne vorm van denazificatie nodig. Dat wil zeggen: goede scholing, samenleving zuiveren van ongewenste elementen, confrontatie met wandaden extremisten (zoals Abedi etc. etc.), instellen van beroepsverboden en wat al niet meer om het zaaien van dood en verderf te stoppen.

Zolang politici onwil tonen om dergelijke maatregelen te nemen, toont men zich net zo lafhartig als de terroristen zelf. Hetzelfde geldt voor moslimgemeenschappen die, na het uitspreken van een veroordeling, overgaan tot de orde van de dag alsof er niets is gebeurd. Het is de hoogste tijd om effectieve maatregelen te gaan nemen!

zondag 28 mei 2017

Waar ligt de grens?

Afgelopen week werden opnieuw Europeanen het slachtoffer van een in Manchester geboren dwaas die 'gegrepen was' door de Islam. Ditmaal waren het vooral kinderen en tieners die uit naam van een religie, wat de ideale voedingsbodem voor godsdienstverdwazing lijkt te zijn, een leuk concertbezoek met de dood moesten bekopen of voor het leven getekend zijn.
Opnieuw dood en verderf en opnieuw een dader die opeens radicaliseert en mogelijk onderdeel van een terreurnetwerk. De toekomst ziet er zeer somber uit als, net als deze zelfmoordterrorist, vele andere islamieten op deze manier van gedaante verwisselen. 

Natuurlijk, we kunnen in steden, luchthavens, concertzalen of waar dan ook alles barricaderen en strenge controles uitvoeren. Echter, zolang integratie en assimilatie 'vieze' woorden zijn en de buitengrenzen niet effectief worden bewaakt, blijft het dweilen met de kraan open. Hoewel een afzonderlijke anti-vrachtwagen hindernis in een winkelstraat best effectief kan zijn moeten er elders, in de samenleving en fysiek aan de buitengrenzen van Europa grenzen worden gesteld. En snel ook. 

Het lijkt tegen dovemansoren gezegd maar ik herhaal het nog maar eens een keer. Een combinatie van maatregelen op het gebied van integratie, assimilatie, effectieve grensbewaking en een eigentijds asielbeleid is keihard nodig. In andere woorden: Het Nederlands als voertaal in een moskee (uitbannen van Arabische teksten), keiharde aanpak straatterreur, keiharde aanpak van het ontstaan van parallelle samenlevingen, stoppen met diversiteit als dictaat m.b.t. personeelsbeleid bij de overheid, serieuze aanpak van mensenhandel, instellen van een zeeblokkade op de Middellandse Zee en een Europees of zonodig nationaal asielbeleid naar Australisch voorbeeld. Voor de aanpak van moslimradicalisme is voorts een moderne vorm van denazificatie nodig. Dat wil zeggen: goede scholing, samenleving zuiveren van ongewenste elementen, confrontatie met wandaden extremisten (zoals Abedi etc. etc.), instellen van beroepsverboden, etc. etc. 

Waar ligt de grens? Op dit moment is het buitengewoon verontrustend dat er op deze vraag geen duidelijk antwoord bestaat. Met het ongelimiteerd binnenlaten van migranten, het wegkijken bij integratie- en assimilatieproblemen en het intact laten van de voedingsbodem voor radicalisme is een ding duidelijk: de terreur zal niet stoppen en de toekomst ziet er op deze manier inktzwart uit. 

zondag 21 mei 2017

Hoofddoekje voor het bloeden

In de afgelopen dagen was er - terecht - commotie over het voornemen van de politie in Amsterdam om agentes van islamitische afkomst in staat te stellen een hoofddoekje te dragen. Een kopvod-politievrouw lijkt me geen goed idee.

Ten eerste is er een zes jaar oude gedragscode die zichtbare uitingen
van onder andere levensovertuiging en religie niet toestaat. Een code die is vastgesteld na adviezen van politiechefs, korpsbeheerders en vakbonden. Indien de politie in Amsterdam zonodig de seculiere politie wil afschaffen, had men in de eerste plaats bij de minister of de Tweede Kamer moeten pleiten voor aanpassing van deze richtlijn.

Ten tweede is het met dragen hoofddoekjes in het algemeen de vraag of het niet meer dragen van deze hoofddoekjes net zo gemakkelijk gaat als wanneer deze voor het eerst wordt gedragen. Ik vrees van niet, gelet op de huidige intolerantie van de Islam en het oprukkend Salafisme. Het is de verkeerde oplossing voor een ander probleem. De politie in Amsterdam krijgt geen vat op de reljeugd van een zekere afkomst. Als bepaalde minderheden alleen politiemensen accepteren met dezelfde achtergrond, betekent het dat de integratie faliekant is mislukt. Dan is een hoofddoekje toestaan een capitulatie voor mensen die zich vooral om financieel gewin met Nederland verbonden voelen.

In de derde plaats wordt onder het mom van diversiteit gepleit voor toestaan van hoofddoekjes. Dat is een denkfout. Het is juist een neutrale overheid die diversiteit garandeert. Overigens, de Islam en 'diversiteit' zijn zaken die niet samengaan. 'Diversiteit' is een tamelijk hol begrip in landen van islamitische origine. Niet in de laatste plaats is het onverdraaglijk om politie-agentes een hoofddoekje te laten dragen, waarvan ontelbaar veel vrouwen wereldwijd graag afscheid zouden nemen.

Hoe kan nu worden voorkomen dat deze hoofddoekjes-discussie binnenkort weer oplaait? Op detailniveau is een veelheid van maatregelen denkbaar. In grote lijnen gaat het erom keihard orde te handhaven, keihard te staan voor de in Nederland geldende normen en waarden, keiharde bewaking van diversiteit in brede zin, keiharde aanpak van extremisme en keihard werken aan betere integratie en assimilatie.

zondag 14 mei 2017

Aanval op het rechtsgevoel

Komende vrijdag is het vier jaar geleden dat een opa en oma met hun kleinkind werden doodgereden door, in dit geval, een Pool.

Gelet op de toedracht was er alle reden voor een passende straf. Dat viel tegen. De uitspraak van de rechter in deze zaak leidde ertoe dat de vader en schoonzoon van de slachtoffers een stoel in de richting van de rechter wierp. Een uiterst begrijpelijke reactie. Hoeveel onrecht kan een mens verdragen?

Van de nabestaanden wordt opnieuw een bovenmenselijk incasseringsvermogen gevraagd. Nu blijkt dat de dader, met toch al een belachelijk lage straf, feitelijk slechts negen maanden straf heeft uitgezeten. Vanwege de bevalling van zijn vriendin, eind april, is hij vervroegd vrijgelaten.

De Raad voor strafrechtstoepassing oordeelde dat in dit geval het belang van de dader zwaarder woog dan het belang van de nabestaanden. Tja, met zo'n oordeel kun je 95% van de gedetineerden vrijlaten. Het is het lot van een veroordeelde dat hij of zij niet in de gelegenheid is om bijzondere momenten van familieleden mee te maken. Er wordt niet voor niets een straf opgelegd. Dat in dit geval iemand, met drie doden op zijn geweten, in de gelegenheid wordt gesteld om na een ultrakorte straf een bevalling bij te wonen, vormt een rechtstreekse aanval op het rechtsgevoel van de nabestaanden in de eerste plaats. Het is zaak dat de politiek hier ingrijpt, de bevoegdheden van deze Raad inperkt en dergelijke schrijnende gevallen in het vervolg kan voorkomen. Indien de Pool in kwestie weer de fout in gaat waarbij slachtoffers te betreuren zijn, dan mogen de leden van deze zogenaamde Raad voor strafrechtstoepassing zichzelf met recht schuldig voelen. Hopelijk met gevolgen voor hun carrière maar daar kopen de nabestaanden helemaal niets voor.


zondag 7 mei 2017

Stijlloos

In de zaterdag-edities van NRC en de Volkskrant staat een oproep van honderd vrouwen uit de 'progressieve' hoek die een oproep doen aan adverteerders om niet langer mee te betalen aan wat zij vrouwenvernedering noemen. Heerlijk hypocriet! De paginagrote oproep is bekostigd door de kranten zelf, niet door de ondertekenaars.

In plaats van het doen van een moreel beroep op (bezoekers van) een nieuwsmedium wordt hier direct doorgeschakeld naar de volgende versnelling: Het nieuwsmedium moet kapot. Het criminaliseren van GeenStijl en het onder druk zetten van adverteerders om hun advertenties terug te trekken is kennelijk een nieuwe manier om nieuwsmedia monddood te maken. Hoewel niet iedere reactie op 'Dumpertreeten' even smaakvol en fatsoenlijk is,  gaat deze gesubsidieerde actie echt te ver.

Zeker, er is ooit door GeenStijl een oproep gedaan om geen NRC Handelsblad meer te kopen. Dat was echter een oproep op de website, welke niet door iedere Nederlander wordt bezocht. Tevens was er geen sprake van een paginagrote oproep in een of meerdere kranten.

Verder, als het gaat om 'vrouwenvernedering' ken ik er nog wel een paar. De nachtprogrammering op commerciële zenders, vrouwenonderdrukking in NL met een achterlijk verschijnsel als eerwraak, het hoofddoekje als symbool van onderdrukking, 'Keulen', een treitervlogger die een vrouwelijk raadslid lastigvalt, de rechten van vrouwen in Saoedi-Arabië (en binnenkort in Turkije),  vrouwen die door bepaalde minderheden steevast, in combinatie met een enge ziekte, 'hoer' worden genoemd, etc. etc. Daar hoor ik het 'deug-gezelschap' niet over. Dat maakt deze actie nogal selectief en hypocriet.

Daarnaast, en dat is niet minder erg, nemen impliciet twee nieuwsmedia een ander nieuwsmedium de (existentiële) maat. Richt je op je eigen corebusiness en probeer eens zo goed mogelijk nieuws te brengen en maak je (linkse) activisme ondergeschikt aan de feiten, is mijn advies aan NRC en de Volkskrant. Het is nu al een hele opgave om te berichten over ongemakkelijke waarheden zoals bijvoorbeeld criminaliteitscijfers onder asielzoekers. Wat betreft de berichtgeving over ongemakkelijke nieuwsfeiten kunnen deze kranten nog veel leren van GeenStijl.

Het onder druk zetten van adverteerders om niet langer advertenties te zetten op GeenStijl is allereerst kinderachtig, een regelrechte aanval op de vrije nieuwsgaring en werkt censuur-bevorderend. Immers, indien meerdere adverteerders onder de politiek-correcte druk zwichten, heeft dat boycot direct impact en niet alleen op GeenStijl, in dit geval. Wanneer artikelen als te confronterend of als irritant worden ervaren, is het ieders persoonlijke afweging om de website verder links te laten liggen. Net als dat een afstandsbediening een handig hulpmiddel is bij het bepalen wat je wel of niet wilt zien op TV.

Wat blijft er over van de vrije nieuwsgaring als bepaalde media actief meewerken (door een pagina beschikbaar te stellen) met het op georganiseerde wijze andere nieuwsmedia de maat nemen? Welk medium is het volgende slachtoffer? Niemand wordt verplicht om GeenStijl leuk te vinden. Nu krijgen adverteerders wel de valse morele verplichting opgelegd om GeenStijl niet leuk te vinden. Stijlloos!