Doorgaan naar hoofdcontent

Stop de angstcultuur in AZC's!

Een asielzoeker in een noodopvang pleegt zelfmoord omdat hij zijn paspoort niet terugkrijgt, christelijke asielzoekers die bedreigd worden, homo's die in de asielopvang net zo onveilig zijn als in het land van herkomst, waarbij de daders worden 'overgeplaatst' in plaats van het land uitgezet en seksueel geweld door asielzoekers wat onder de pet wordt gehouden...Het is duidelijk; wie de sfeer van een Arabische samenleving wil proeven moet zich in een opvangcentrum melden.

Zolang het Centraal Opvang Asielzoekers deze 'Arabische toestanden' faciliteert en geen 'zero tolerance' hanteert jegens figuren die minderheden of vrouwen lastigvallen met doodsbedreigingen en/of seksueel geweld, ziet de toekomst er somber uit. Het is onaanvaardbaar dat een angst-sfeer, waarvan inwoners in het Midden-Oosten in 2011 afscheid wilden nemen, in onze samenleving wordt gedoogd. Immers, als in een opvangcentra door de aldaar aanwezige meerderheid geen diversiteit wordt getolereerd en als dat gedrag feitelijk wordt beloond omdat keihard ingrijpen uitblijft, kunnen we vaststellen dat de integratie al heeft gefaald voordat ie goed en wel is begonnen.
Aparte opvang voor minderheden in AZC's is geen goed idee.

Politici die zich druk maken om de positie van minderheden in onze open samenleving zouden zich in de eerste plaats druk moeten maken om de misstanden in de opvangcentra. Met ontkenningen, wegkijkgedrag, doofpotcultuur of misplaatste nuanceringen zoals nu het geval is, vormen de 'Arabische toestanden' in opvangcentra ons voorland. Het gevolg zal zijn dat die open samenleving met ruimte voor diversiteit op termijn verleden tijd is. Ik hoop wat dat betreft dat het in de opvangcentra op tijd 'lente' wordt. Asielzoekers die daar, afgaande op hun gedrag, niets van moeten hebben moet subiet de deur worden gewezen. Het is nu aan 'Den Haag' om grote woorden over onze rechtsstaat, open samenleving en onze diversiteit in grote daden om te zetten, om al deze mooie dingen in stand te kunnen houden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Selectief

Vandaag was de Nationale Holocaust Herdenking. Ook vandaag is er helaas nog steeds volop
aanleiding om hedendaagse uitingen van discriminatie te benoemen. Een kleine opsomming: Het feit dat een Joodse school in Amsterdam lijkt op een gevangenis vanwege kennelijk noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, het feit dat in asielzoekerscentra in Nederland iedere niet-moslim grote kans heeft op problemen, het feit dat het begrip discriminatie wordt misbruikt omwille van het afschuiven van (maatschappelijke) plichten.

Verder het feit dat in sommige moskeeën ronduit haat en discriminatie wordt gepredikt, het feit dat in Frankrijk de jaren '40 praktijken ertoe leiden dat Joden massaal emigreren naar Israël (vanwege de talrijke inwoners met een Arabische achtergrond) én het feit dat in zestien landen Joden al decennia lang een inreisverbod kennen.

En ja, inderdaad, er geldt in de Verenigde Staten sinds kort een inreisverbod voor inwoners van een aantal Islamitische landen. Een zelfde soort tij…

Het belang van Nederlands

Het schijnt dat de uitspraak van Jan Marijnissen (voormalig SP-leider) tot beroering heeft geleid onder (Turkse) partijgenoten en wellicht zelfs daarbuiten. Marijnissen heeft zich eraan gestoord dat mensen het nieuwe SP-Kamerlid Cem Lacin op diens Facebookpagina in het Turks feliciteerden met zijn aanstelling. "Wel fijn als ook de Turkse Nederlanders Nederlands gebruiken in plaats van Turks. We zijn hier in Nederland!" Aldus Marijnissen in een reactie op felicitaties in het Turks.

Marijnissen heeft hier een punt en ik ben het met hem eens. We hebben de mond vol van het belang van integratie, participatie van minderheden in de samenleving en ook het terugdringen van Engelstalige invloeden in onze taal. Het is dan gek dat mensen kwaad worden op Marijnissen. Gelet op de uiterst moeizame integratie van Turken in Nederland (dat blijkt wel uit de felicitaties aan een nieuw Kamerlid van Turkse komaf), is het goed dat een signaal wordt afgegeven. Zeker in het licht van de openlijke s…

Wat geven we door?

Afgelopen weekend hield ondermeer het CDA haar verkiezingscongres. Lijsttrekker Buma sprak over een morele revolutie die in Nederland moet uitbreken. Hij sprak over mensen die geen aangifte meer durven te doen, over opgepoetste cijfers, halve waarheden van politici, respectloos gedrag, etc. Dat is inderdaad zeer te betreuren. 
Maar laten we nu eens kijken naar gebieden waar 'de politiek' in het algemeen het dichtst bij de burger staat, in dorpen en steden. Neem nu bijvoorbeeld een stad als Ede, met CDA-burgemeester Van der Knaap. Iemand die de straatterreur in de wijk Veldhuizen, eerder dit jaar, niet zag aankomen en niet eens de moeite nam om in gesprek te gaan met bezorgde inwoners van die wijk. Vervolgens, bij het uitbreken van de rellen waarbij auto's in brand worden gestoken en ruiten worden ingegooid bij degenen die het gewaagd hebben aangifte te doen, wordt ronduit slap opgetreden. Zelfs met extra politie-inzet wordt getreuzeld. Ja, er werden bekeuringen en waarsch…